Zrównoważony rozwój

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój to zaspokojenie potrzeb i dobrobytu obecnego pokolenia bez negatywnego wpływu na jakość życia przyszłych pokoleń. W swojej pracy staramy się maksymalizować pozytywny wpływ na ludzi i środowisko oraz ograniczać negatywny. Zrównoważony rozwój obejmuje wszystkie etapy procesów inwestycyjnych, zaczynając od składania ofert naszym klientom, przez doradztwo i prace projektowe, po prace budowlane.

W swojej działalności Stacon TiS Duszak Sp. J. przykłada dużą wagę do kwestii zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Realizując inwestycje podejmujemy działania umożliwiające skuteczne zarządzanie jakością  oraz ograniczające ryzyko wypadków i zagrożenia dla zdrowia pracowników.

ISO 9001:2015

W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług w 2017 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Ułatwi on rozpoznanie nowych wymagań Klientów i jak najlepsze spełnianie ich oczekiwań, zapewni maksymalizację zadowolenia Klientów, ciągłe doskonalenie, podnoszenie świadomości jakościowej oraz kompetencji pracowników.

ISO 9001:2015
OHSAS – BEZPIECZEŃSTWO

W celu efektywnego dbania o bezpieczeństwo pracowników wprowadziliśmy w 2015 r. System Zarządzania OHSAS 18001:2007 będący międzynarodowym odpowiednikiem polskiej normy PN-N 18001:2004.

Najważniejszymi zadaniami wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy są: zapobieganie urazom pracowników i związanymi z nimi stratami, eliminowanie chorób zawodowych pracowników, minimalizowanie absencji chorobowej pracowników, zaangażowanie pracowników do działań w zakresie BHP, zwiększenie wydajności i jakości pracy w organizacji.

Prace na budowie Bricomarche w miejscowości Koło inwestycja Stacon
Prace na budowie Bricomarche w miejscowości Koło inwestycja Stacon
Prace na budowie Bricomarche w miejscowości Koło inwestycja Stacon