Orlen Myszyniec petrol station

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Inwestor: Orlen
Nazwa inwestycji: stacja paliw
Lokalizacja: Myszyniec
Czas realizacji: 2017 r. - 12.2017 r.
Rodzaj obiektu: stacja paliw
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: