Restauracja Taurus Golina Wielka

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Inwestor: Taurus Sp. z o.o.
Nazwa inwestycji: restauracja
Lokalizacja: Golina Wielka
Czas realizacji: 05.2021 r. – 10.2021 r.
Rodzaj obiektu: obiekt handlowy
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: m2
KUBATURA: m3
INNE: Budowa objęła generalne wykonawstwo wolnostojącej restauracji na terenie istniejącego MOP II Golina Wielka