Aktualności

Rozpoczęliśmy budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w miejscowości Gryźliny koło Olsztyna.

Prace obejmą budowę bazy śmigłowcowej wraz ze stacją paliw, przyłączami, zjazdem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Czas realizacji to około 12 miesięcy.