Aktualności

17 czerwca rozpoczynamy termomodernizację  budynków penitencjarnych Zakładu Karnego w Czarnem. Zakres prac obejmuje prace remontowo-budowlane mające na celu poprawę standardów termoizolacyjnych obiektu wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i remontowymi. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec grudnia 2019 r.