Nowoczesne rozwiązania

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE SIŁĄ NASZEGO BIZNESU

Stosując nowoczesne narzędzia zwiększamy efektywność zarządzania projektami. Wykorzystywane rozwiązania udostępniają w czasie rzeczywistym zaawansowaną analitykę, zapewniają pełny wgląd w realizowane procesy oraz sprawny przepływ informacji. Umożliwia to efektywne zarządzanie czasem, zwiększenie wydajności oraz optymalizację procesów biznesowych. Wykorzystywane systemy ułatwiają obsługę czterech kluczowych procesów takich jak: zarządzanie usługami i majątkiem, planowanie zasobów przedsiębiorstwa, zarządzanie projektami oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

Nowoczesne technologie IFS Stacon

System do planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP. Kompleksowy pakiet elastycznego oprogramowania pozwala na kontrolę procesów w czasie rzeczywistym, zarządzanie integralnością majątku oraz śledzenie realizowanych zadań.

Nowoczesne technologie Office 365 Stacon

Pakiet zaawansowanych usług biurowych firmy Microsoft. Umożliwia wydajną komunikację z klientami i współpracownikami. Zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki mechanizmowi kontroli prywatności. Usługa zintegrowana z systemem IFS.

Nowoczesne technologie MS Project Stacon

Aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu, zintegrowana z systemem IFS. Ułatwia planowanie działań, budowę harmonogramów, nadzorowanie realizacji projektów i raportowanie.

Nowoczesne technologie AUTOCAD Stacon

Innowacyjne narzędzie do projektowania i tworzenia dokumentacji. Program wspiera naszych inżynierów w procesie projektowania, przedmiarowania i kosztorysowania.

Nowoczesne technologie EDI Stacon

Transfer biznesowych informacji transakcyjnych między systemami informatycznymi z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów.

Nowoczesne technologie BI Stacon

Moduł analityki biznesowej zintegrowany z systemem ERP. Wydajne rozwiązanie zawierające dane kluczowe dla kadry zarządzającej.