Audyt prawny nieruchomości i obiektów budowlanych

AUDYTY PRAWNE NIERUCHOMOŚCI

 

Audyt prawny nieruchomości gruntowych obejmuje szczegółową analizę stanu prawnego nieruchomości, sytuacji planistycznej, ewentualnej ochrony konserwatorskiej, dostępności mediów takich jak woda, kanalizacja, gaz czy energia elektryczna oraz dostępności komunikacyjnej terenu.

Audyt prawny nieruchomości

Dodatkowo oferujemy doradztwo w zakresie wyszukiwania określonych nieruchomości, uregulowania stanu prawnego, oceny walorów i wad działki przeznaczonej pod zabudowę, zastępstwo w postępowania przed urzędami.

Audyt obiektów budowlanych jest analizą aktualnego stanu budynku, która pozwala ocenić jego stan techniczny i stopień wyeksploatowania.

Zapraszamy do kontaktu z nami, by poznać pełną ofertę audytu prawnego dla nieruchomości.