Audyt prawny nieruchomości i obiektów budowlanych

AUDYTY PRAWNE NIERUCHOMOŚCI

 

Audyt prawny nieruchomości (due diligence nieruchmości) gruntowych obejmuje szczegółową analizę stanu prawnego nieruchomości, sytuacji planistycznej, ewentualnej ochrony konserwatorskiej, dostępności mediów takich jak woda, kanalizacja, gaz czy energia elektryczna oraz dostępności komunikacyjnej terenu.

Audyt prawny nieruchomości

Jak wygląda audyt prawny nieruchomości?

Na audyt prawny nieruchomości (inaczej nazywany due diligence) składa się wiele elementów i nie ma jednoznacznego schematu przeprowadzania audytów jednak można przyjąć, że na audyt nieruchomości składają się:

  1. Audyt techniczny
    Część techniczna polega na dogłębnym zweryfikowaniu przeglądów technicznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także innych informacji dotyczących stanu technicznego budynku i działki, na której znajduje się nieruchomość.
  2. Audyt prawny
    Audyt prawny nieruchomości polega na sprawdzeniu przedewszystkimksiąg wieczystych i informacji w niej zawartych. Poza księgą wieczystą staramy się uzyskać jak największą liczbę informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości lub obecnych właścicieli.
  3. Audyt finansowy
    Sprawdzenie finansów przy audycie nieruchomości polega na dogłębnej analizie kosztów ponoszonych w związku z daną nieruchomością. Sprawdzamy wszystkie kwestie finansowe wiążące się z nieruchomością a także wydatki jakie należy ponieść w przypadku dodatkowych inwestycji związanych z nieruchomością lub gruntem. Sprawdzane są także umowy dotyczące dostawy różnego rodzaju mediów (usługi telekomunikacyjne, prąd, ogrzewanie, woda) do nieruchomości a także umowy związane ze świadczeniem innych usług na rzecz nieruchomości (np. serwis sprzątający, ochrona nieruchomości).

Poza audytem prawnym nieruchomości zajmujemy się także audytem obiektów budowlanych. Audyt obiektu budowlanego jest analizą aktualnego stanu budynku, która pozwala ocenić jego stan techniczny i stopień wyeksploatowania. Wykorzystując fachową wiedzę i umiejętności możemy dokonać dla Pańswa weryfikacji stanu obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i przepisami Prawa Budowlanego.

Dodatkowo oferujemy doradztwo w zakresie wyszukiwania określonych nieruchomości, uregulowania stanu prawnego, oceny walorów i wad działki przeznaczonej pod zabudowę, zastępstwo w postępowania przed urzędami.

Zapraszamy do kontaktu z nami, by poznać pełną ofertę audytu prawnego dla Państwa nieruchomości.