Aktualności

Zakończyliśmy przebudowę MOP-u Sędzinko koło Poznania.  Prace obejmowały przebudowę i rozbudowę pawilonu sprzedaży wraz z infrastrukturą. Pawilon dostosowano do standardu Stop Cafe 2.0.