Prognozowanie sprzedaży paliw oraz produktów pozapaliwowych

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY PALIW

Specjalizujemy się w analizach i prognozach sprzedaży paliw przeprowadzanych od wielu lat przez ekspertów związanych z branżą petrochemiczną.

Na rynku paliwowym działamy od 30 lat, doradzaliśmy wielu klientom wchodzącym na ten rynek, uczestniczyliśmy w przygotowaniu licznych raportów branżowych.