USŁUGI DORADZTWA BUDOWLANEGO

USŁUGI DORADCZE
W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Świadczymy wysokiej jakości usługi doradztwa budowlanego. Usługę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb inwestora, z którym współpracujemy na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Pozwala to na terminowe zakończenie prac oraz zapewnia satysfakcjonujący efekt.

Wybieramy optymalną metodę realizacji inwestycji, dbamy o wszystkie formalności prawno-administracyjne. Rzetelnie wyceniamy koszty inwestycji, dokonujemy krytycznej analizy dokumentacji, na bieżąco rozwiązujemy problemy inżynieryjne.

RODZAJE USŁUG DORADZTWA BUDOWLANEGO:

  • optymalizacja kosztów,
  • analiza wykonalności,
  • analizy budowlane obiektów,
  • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji technicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej na wszystkich etapach jej opracowywania,
  • doradztwo w zakresie budownictwa zrównoważonego,
  • doradztwo w zakresie ochrony pożarowej,
  • doradztwo w zakresie akustyki,
  • doradztwo w zakresie BHP.

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Obsługa inwestycji budowlanej na każdym etapie wymaga zróżnicowanych działań oraz zaawansowanej wiedzy technicznej na temat nowoczesnych technologii i materiałów stosowanych w budownictwie. Stąd też już w fazie przygotowania inwestycji zaopiniujemy przedstawione przez wykonawcę rozwiązania, przedstawimy ewentualne uwagi i zaproponujemy zamienną metodę. Ocenie podlega również lokalizacja nieruchomości, istniejące budynki oraz planowane inwestycje w najbliższej okolicy, uwarunkowania przyrody, ukształtowanie terenu, warunki zabudowy, warunki gruntowo-wodnych i inne istotne aspekty możliwości i opłacalności realizacji inwestycji budowlanej.

Natomiast na etapie projektowania inwestycji wykonamy analizę dokumentacji projektowej, która zweryfikuje zgodność z oczekiwaniami i założeniami inwestora, wskaże opłacalność sugerowanych rozwiązań i funkcjonalność obiektów oraz wskaże czy uwzględniono przepisy bezpieczeństwa pożarowego

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Realizacja inwestycji budowlanej to kolejny etap, w którym szczególne znaczenie ma nadzór techniczny nad postępem prac, jakością materiałów, zgodnością z projektem oraz pracami budowlanymi wykonywanymi przez podwykonawców, a firma Stacon posiadając zaplecze inżynierów i innych specjalistów z branży doradzi jakie działania wdrożyć aby budowa została ukończona w terminie i w zgodzie z planem.

Zarówno planowanie jak i fizyczna realizacja inwestycji budowlanych to proces składający się z wielu etapów pracy, które angażują osoby o różnych specjalizacjach. Niejednokrotnie przebieg prac przygotowawczych i formalno-administracyjnych trwa dłużej niż sama budowa, gdyż dobrze zorganizowana obsługa inwestycji budowlanych potrafi skrócić czas prac budowlanych do minimum.
Dlatego firma Stacon w zależności od rodzaju projektu towarzyszy inwestorowi od pomysłu i pozyskania finansowania, przez planowanie i projektowanie, po realizację np. w systemie generalnego wykonawcy i ostatecznie oddanie obiektu do użytku. Każdy etap procesu inwestycyjnego to trudne decyzje i złożone działania, które pod nadzorem naszej wykwalifikowanej kadry skutkują płynnym, terminowym i zgodnym z projektem zakończeniem inwestycji.

Obsługa inwestycji budowlanych oferowana przez firmę Stacon skierowana jest do klientów indywidualnych, inwestorów komercyjnych oraz instytucji użytku publicznego szukających wykonawcy również na drodze przetargu i może dotyczyć budownictwa przemysłowego, komercyjnego i ogólnego. Co istotne każda realizacja inwestycji budowlanych to elastyczna usługa dopasowana do oczekiwań Klienta. Tylko dzięki temu udało nam się z powodzeniem zakończyć wiele inwestycji i nawiązać stałą współpracę z kilkoma kluczowymi inwestorami budowlanymi co potwierdzają przykłady realizacji inwestycji budowlanych dostępne w zakładce „Realizacje”.