USŁUGI W SYSTEMIE „PROJEKTUJ I BUDUJ”

Oferujemy usługi projektowe i budowlane w charakterze Generalnego Wykonawcy.

Usługa „Projektuj i buduj” to aktualnie coraz częściej wybierany sposób realizacji inwestycji budowlanych. Z założenia uwzględnia dwie zainteresowane firmy: inwestora i wykonawcę budowlanego. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu inwestycji budowlanej „Buduj” to generalny wykonawca budowlany odpowiada za projekt budynku i pozostałe działania podejmowane aż do oddania budowy do użytku. System „Projektuj i buduj” oznacza korzyści zarówno dla inwestorów (np. ograniczenie ryzyka związanego z błędami w dokumentacji co może generować ewentualne roszczenia i opóźnienia w budowie), jak i wykonawców, którzy dzięki dużej niezależności mogą zaoferować rozwiązania, w których się specjalizują. Firma budowlana Stacon jako generalny wykonawca świadczy usługi „Projektuj i buduj” w ramach inwestycji deweloperskich, przemysłowych, komercyjnych oraz inwestycji wykonywanych w ramach zamówień publicznych dla instytucji użyteczności publicznej.

Jak działa system „Projektuj i buduj”?

 

Jest to nowoczesny system realizacji inwestycji. Umożliwia dopasowanie planów budowy do zmieniających się warunków i możliwości technicznych bez obowiązku zmiany umowy. Został opracowany aby z korzyścią dla inwestora oraz wykonawcy usprawnić wykonanie inwestycji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

System Projektuj i Buduj (ang. Design and Build) większość działań przenosi na wykonawcę tzn. wykonawca odpowiada za projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę oraz realizację prac budowlano-montażowych. Z jednej strony jest to ogromna odpowiedzialność a z drugiej szansa na zastosowanie najbardziej dogodnych, sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych i montażowych w zależności od tego jakimi narzędziami, maszynami i siłami ludzkimi dysponuje firma wykonawcza. Natomiast inwestor/zamawiający odpowiada za przygotowanie umowy oraz przetargu/zlecenia na roboty budowlane, który powinien określać przeznaczenie i funkcjonalność inwestycji, stawiane wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe i architektoniczne.

Dzięki temu generalny wykonawca budowlany podejmując się przeprowadzenia prac budowlanych wykona je zgodnie z wizją inwestora zachowując dużą swobodę działania i przestrzeń na optymalizację koszów budowy.

Jakie są korzyści z systemu „Projektuj i buduj”?

 

System realizacji inwestycji „Design&Build” to sposób na skrócenie czasu budowy poprzez płynne przechodzenie do kolejnych etapów budowy, usprawnienie realizacji inwestycji poprzez ograniczenie liczby wykonawców, sposób na poprawę efektywności i logistyki zarządzania zasobami ludzkimi i narzędziami, optymalizacja kosztów budowy. Dodatkowe korzyści dla inwestora to oszczędność czasu i pieniędzy ze względu na szukanie i zaangażowanie jednej firmy jako wykonawcy generalnego, uniknięcie nieścisłości na froncie projektant-wykonawca oraz przerzucenie na wykonawcę czasochłonnych spraw administracyjnych i przygotowanie dokumentacji projektowej.

Jak wygląda usługa „Projektuj i buduj” w Stacon?

 

Mając na uwadze wysokie wymagania naszych klientów stawiamy na usługi typu „Zaprojektuj i zbuduj”. Dzięki kontroli nad współpracą między architektem a zespołem inżynierów budownictwa jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej optymalne warianty rozwiązań technicznych uwzględniając koszty każdego z nich. Kolejne etapy modelu „Projektuj i buduj” jakie wykonujemy :

  • dostarczamy dokumentacje projektową, w tym: projekt budowlany i wykonawczy,
  • przeprowadzamy kompleksowe roboty budowlane,
  • dbamy o wszystkie kwestie formalno-prawne.

Jesteśmy odpowiedzialni za inwestycje od momentu jej projektowania do momentu oddania do użytku. Koordynujemy postęp prac na każdym etapie realizacji inwestycji oraz dbamy aby wykonawstwo odzwierciedlało projekt i spełniało oczekiwania klienta. Gwarantujemy sprawny przebieg całego procesu inwestycyjnego, zadowolenie Inwestora oraz obiekt spełniający jego oczekiwania.

 

Jesteś zainteresowany systemem „Projektuj i buduj”?